Kære medlem.
 
Med vort nye administrative system, der hedder Klubmodul, er der nu mulighed for at betale kontingent via hjemmesiden, og det vil vi gerne have, at I benytter, da det vil spare den ydmyge kasserer for en masse arbejde, og endvidere er risikoen for fejlkrediteringer nærmest ikke eksisterende.
 
Det er nødvendigt, at du opretter en profil, og at du til stadighed holder den opdateret.
 
Når du har betalt dit kontingent, er der mulighed for at se de forskellige sider og menuer på hjemmesiden, der stadig er under opbygning, men vi bliver bedre og bedre dag for dag.
 
Vi opfordrer hermed til at gå ind under menu-punktet Nyheder, hvor vi løbende vil holde jer orienteret.
 
Har du indlæg, billeder eller andet, du gerne vil have på hjemmesiden, så kontakt Bjarne Pors på mail kas@norsmindeyachtklub.dk