Nyt d. 7/12-2018: I anledning af Flotiljen til Bohuslen
 
 
 
En af vinterens klubaftener (se i kalenderen) fokuserer på det at sejle i den svenske skærgård fra Gøteborg og nordpå via Marstrand, Grebbestad, Sotekanalen, Fjellbacka til Strømstad.
Jimmy og Susanne fortæller om deres oplevelser sidste sommer og en planlægningsgruppe nedsættes med ansvar for at planlægge en flotilje, hvor erfarne og mindre erfarne sejler sammen derover i et trygt fællesskab og hygger sig med en række sociale arrangementer.
 
Det vil være en god ide at forberede sig ved at læse Sven Erik Bruns beretning om sejlads i Bohuslen
 
__________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
 
Nyt d. 23/11-2018: Sæt kryds i kalenderen d. 14. januar
 
 
 
Repræsentanter fra Dansk Sørednings Selskabs nye redningsstation i Juelsminde
kommer til klubaften i klubhuset d. 14. januar kl. 19.00 og fortæller om det frivillige
arbejde med at hjælpe lystsejlere, som får problemer til søs.  
 ____________________________________________________________
Nyt d. 17/11-2018: Pladserne i havnen skifter med mellemrum ejere.
Den aktuelle pladsfordeling pr. november 2018 fremgår af en ny version af 
havneplanen, som Juana har været så venlig at udarbejde.
Pladser med hvid farve ejes af medlemmer af Norsminde Yachtklub.
Yachtklubbens medlemmer kan downloade planen ved at klikke på 
menuen BESTYRELSEN >> HAVNENS PLADSFORDELING 
______________________________________________________________ 
 
Nyt d. 16/11-2018: Referat med bilag fra fra Yachtklubbens ordinære
generalforsamling d. 15/11 ligger nu til download under menupunktet
 
Johnny Bæk blev valgt som ny formand for klubben.
_________________________________________________________________ 
 
Nyt d. 31/10: Referater fra de to sidste bestyrelsesmøder
ligger nu til download under menupunktet Bestyrelsen. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 Nyt d. 24/10: Standerstrygning og frokost
Så er der gået endnu en sæson. Den slutter formelt lørdag d. 3. november kl. 12.30, hvor standeren stryges og der arrangeres frokost i klubhuset. Husk tilmelding. 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Nyt d. 17/10: Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 15. november kl. 19.00 i klubhuset
er udsendt via mail til alle medlemmer dd.
 
  
_____________________________________________________________________ 
 
Nyt d. 13/8: Mårupturen 25.-26. august
 
 
 
Så er der åbnet for tilmelding til Mårupturen 2018.
Som noget nyt, inviteres Norsminde Sejlklubs medlemmer med på turen.
 
_____________________________________________________________________ 
 
Nyt d. 4/8: VM2018:
 
 

Arrangørerne af VM2018 på Århusbugten informerer om kapsejladsområderne, og hvordan vi almindelige sejlere bør forholde os i nærheden af kapsejladserne. Det er vigtigt for en smidig afvikling, at vi tænker os om, når vi sejler i nærheden af kapsejladserne og i givet fald retter os efter anvisninger fra følgebådene.
 
 
Program for afvikling af kapsejladser ses her:
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Nyt d. 27/6: Under menupunktet BERETNINGER ligger bidrag fra klubmedlemmer, som indeholder erfaringer og oplevelser fra tursejlads. 
 
Senest er tilføjet Sven Erik Bruuns bidrag om højdepunkter på den svenske østkyst.
 
______________________________________________________________________ 
 
Nyt d. 12/6: I anledning af Yachtklubbens og Havnens 40 års jubilæum arrangerede flittige hænder blandt medlemmerne en velsmagende og overdådig brunch i klubhuset. Et festtelt med levende musik ved The Tatlers dannede derefter rammen om en festlig eftermiddag i forbindelse med Norsminde For Fulde Sejl.
 
___________________________________________________________________
 
Nyt d. 22/5: Opdateret version af pladsfordelingen i sydhavnen kan nu ses og downloades under menupunktet Bestyrelsen >> Havnens Pladsfordeling.
 
Pladshavere, som er medlemmer af  Yachtklubben, er markeret med hvid farve.
____________________________________________________________________ 
 
Nyt d. 21/5:  Invitation til Norsminde For Fulde Sejl og 40 års jubilæum for Norsminde Havn og Yachtklub.
 
 
____________________________________________________________________
 
Nyt d. 6/5: Pinseturen går til Snaptun. 
 

 ___________________________________________________________________
 
Nyt d. 5/4: Invitation til standerhejsning lørdag d. 14. april kan downloades her:
 
 
Der er lagt op til en hyggelig åbning af sæson 2018 med formandens tale, standerhejsning, kanonsalut efterfulgt af frokost med tilmelding.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reminder d. 31/3:
 
Klubbladet ligger i klubhuset klar  til afhentning. Bemærk, at retmæssige ejer fremgår af mærkaten på bagsiden.
 
Desuden kan man downloade bladet som en pdf-fil og printe efter behov. Klik på KLUBBLADET i menuen ovenfor og vælg nyeste udgave. 
 
 
 
Nyt d. 23/3: Dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet forleden kan nu læses under menupunktet Bestyrelsen.
 

 
Nyt d. 10/3: Klubfolderen for 2018 kan klubmedlemmer nu downloade som pdf-fil og åbne i f.eks. Acrobat Reader
 
 
 
Papirudgaven er i trykken.
Den forventes klar til uddeling i klubhuset på lørdag i forbindelse med NY DELLE.
Stor tak til Bjarne Pors, som endnu engang har ydet en kæmpe indsats for klubben.
 
 

 
 
 Nyt d. 7/3: NY DELLE d. 17/3 kl. 13.00 i klubhuset.
 
 
 
Birgit og Mads står i spidsen denne gang.
 
Og menuen er særdeles appetitvækkende.
 
Læs invitationen HER eller KLIK i kalenderen på den 17/3.
 
 

 
Nyt d. 26/2: Husk Klubaften på onsdag med Nicolas Recnnitzer, Søsportens Sikkerhedsråd, om
Sikkerhed til søs
Nicolas holder foredrag, svarer på spørgsmål og demonstrerer, hvordan man kontrollerer om redningsvesten stadig fungerer efter hensigten.
Derfor: Medbring din redningsvest og få demonstreret, hvordan du selv kan kontrollere, om den er i orden.
Læs invitationen HER
 
 Sponsorlink
________________________
  
 
   
________________________
________________________ 
  
     
 


 
 
 

 
Nyt d. 23/2: Havneplanen er opdateret med pladshaver fordelingen for 2018. Den kan ses, hvis man klikker på menupunktet Bestyrelsen og logger ind med sin bruger ID.
 
Hvis der sker ændringer i løbet af året, er det tanken, at opdatere planen løbende.
 
 
 

 
 
Nyt d. 14/2: Husk, at tilmelding til næste NY Delle er lørdag d. 17/2.
 

 
 
Nyt d. 7/2-2018: Så har Uffe sat hold og fastlagt det kommende NY Delle arrangement lørdag d. 24. februar kl. 13.00 i klubhuset
 
Kom til god mad og hygge sammen med klubkammeraterne.
 
Læs invitationen her eller kig i hjemmesidens kalender og klik på d. 24. februar.
 

 
 
 Nyt 29/1-2018: Klubaften 4 er flyttet til torsdag d. 15. marts kl. 18.00. Dermed har man lejlighed til at benytte sig af AFI marines fordelagtige klubtilbud denne aften i god tid før første søsætning. Kig i kalenderen og klik på d. 15. marts og få yderligere information om arrangementet.
 
Nyt om klubaften 3 onsdag d.28. februar: Det bliver en vigtig og interessant aften om sikkerhed til søs. Læs intro her eller gå ind i kalenderen og klik på d.28.februar for mere info.
 
 
Husk klubaften 2 "SO EIN DING til søs" tirsdag d. 6. februar. Hvis du har forslag til flere DINGs, som bør vises frem, så bring ideen videre til info@norsmindeyachtklub.dk. Klik på d. 6. februar i kalenderen og læs mere om denne aften.

 
Nyt 16/1-2018: Jan Jokinen har af private årsager trukket sig som formand og bestyrelsesmedlem. Indtil næste generalforsamling er Frederik Sodeman indtrådt i hans sted, og efter et kort konstituerende møde har bestyrelsen valgt Frederik som formand. Øvrige poster i bestyrelsen er uændrede.
Fra bestyrelsens side skal der lyde en foreløbig tak til Jan, fordi han i en årrække har lagt en stor del af sin energi i klubarbejdet. Vi håber, at Jan på et senere tidspunkt igen vil spille en aktiv rolle i klublivet. 

 
 
Nyt 14/1-2018: Referat fra klubbestyrelsens møde 9. januar kan ses i menupunktet Bestyrelsen >> Bestyrelsesmøder.

 
 
Nyt 11/1-2018: Hjemmesidens topmenu er ændret, og der er lukket for offentlige adgang til download af klubfolderen. Hvis du vil downloade en pdf-fil med foldere fra tidligere år, bliver du mødt af et login-vindue. 

 
Nyt om klubaftener 
Denne vinters klubaftener er lagt ind i kalenderen. Klik på arrangementet i kalenderen og læs introduktionen.
 
Den første klubaften er allerede d. 15. Januar kl. 19.00 i klubhuset, hvor Svend og Barbara og Karl-Erik og Juana fortæller om Projekt Blue Moon i Middelhavet og erfaringerne fra første sæsons sejladser. 
 
 
 
 
Nyt om Frække Delle: NYTÅRSKUR 
Det første frække delle hold arrangerer nytårskur d. 20. januar kl. 13.00 i klubhuset.
Rygter vil vide, at der er lækre sager til ganen, så sæt kryds i kalenderen.
 
 
Vi håber, at klubbens hjemmeside fremover bliver et sted, hvor man holder sig orienteret om stort og småt i klubbens regi. Kalenderen vil blive opdateret løbende.
 
Webmaster
4/1-2018 
 

 Logolink til sponsorer:

  
  
 
 
  Norsminde Yachtklub - Ajstrup Strandvej 184 - 8340 Malling - Tlf: 86932049